Edmund Jankowski:

1.  Dzieje ogrodnictwa T.1 (1938)

2.  Dzieje ogrodnictwa T.2 (1938)

3.  Ogród przy Dworze Wiejskim  T.1 (1888)

 4.  Ogród przy Dworze Wiejskim  T.2 (1900)

 5.  Sad i ogród owocowy (1893)

 6.  Ogród wiejski (1928)

 7.  Ogrody polne (1884)

 8.  Ogrody na piasku (1897)

 9.  Sad przy chacie (1917)

10.  Ogródek przy chacie (1912)

11.  Ogródek miłośnika (1930)

12.  Małe ogródki (1914)

13.  Dla ogrodników  (1896)

14.  Drzewa przy drogach (1901)

15.  Krzew winny (1877)

16.  Zużytkowanie nieużytków (1885)

17.  Kwiaty naszych ogrodów (1895)

18.  Owoce i wytwarzanie odmian owocowych (1881)

Józef Strumiłło :

 19.  Ogrody Północne (1825)

Antoni Gładysz :

 20. Drzewa i krzewy w sadzie owocującym (1935)

E. Rodło :

   21. Ogrody – Sad (1899)

Józef Brzeziński :

   22. Hodowla drzew i krzewów owocowych (1903)

J. Froń :

    23. O hodowli drzew i krzewów owocowych

            w ogródkach małych gospodarstw (1908)

 Kazimierz Brzeziński :

   24. Pomologja (1929)

Michał Czapiński :

  25. Powrzechne Ogrodnictwo T3 Sad  (18690

Ignacy Czarnecki :

    26. Zabawa ogrodnicza – Sad (1808)

Jaś Sadowski :

    27. Mały założyciel sadów (1847)

Stanisław Bębenek

    28.   Pomologia polska                         (1959)

Stanisław Zaliwski

    29.    Owocarstwo                                 (1938)

 Jan Maciejewski

     30.   Najlepsze gruszki u nas                (1930)

 Aleksander Rejman

      31.   Pomologia                                    (1956)

 Aleksander Sękowski

       32.     Pomologia Systematyczna T I-II (1993)

 Alekasnder Rejman

        33.     Pomologia                                    (1994)

 Edward Żurowicz

        34.  Pomologia Aneks                         (2003)

 Antoni Gładysz 

         35.   Zakładanie i pielęgnowanie sadu (1933)

        36.  Urządzanie i pielęgnowanie sadu (1949)             

         37.  Sadownictwo dla praktyków (1965)

 Renata Sobieralska

          38.   Poradnik sadowniczy starych odmian drzew owocowych  (2004)

 E. Lenarczyk

           39.   Sady tradycyjne  (2005)

 A. Juraneczek

            40.   Ocalmy stare sady  (2003)